Postura i mandíbula

La postura és un factor essencial en la disfunció mandibular. Connexions nervioses i anatòmiques, expliquen que els desequilibris posturals, alteren el sistema mandibular i viceversa. Aquest problema afecta un tant per cent molt elevat de persones. Dels casos amb diagnòstic confirmat, s’ha observat que en el 75% d’ells, hi ha una alteració de la postura correcta de l’esquena. Aquest desequilibri afecta especialment la columna cervical.

En què consisteix el tractament?

Els dolors cervicals i de cap, en moltes ocasions, tenen origen en les disfuncions de la mandíbula i en la mala postura de l’esquena. Caldrà realitzar una anàlisi exhaustiva de la mobilitat i de les tensions mandibulars, així com de la postura corporal i les cadenes musculars. El fisioterapeuta tractarà el dolor articular i disminuirà les tensions dels músculs de la mandíbula, mitjançant exercicis específics i tècniques manuals. Posteriorment, mitjançant el reequilibri de les cadenes musculars en base al Mètode Mézières, millorarà la posició de cap i coll en relació a esquena i espatlles. La fisioteràpia global personalitzada, basada en el diagnòstic precís, permetrà a la persona integrar els canvis en el seu esquema corporal d’una manera progressiva, i mantenir-los en el temps.

Reserva cita o consulta el teu problema

2 + 9 =

Postura i mandíbula

La postura és un factor essencial en la disfunció mandibular.

Connexions nervioses i anatòmiques, expliquen que els desequilibris posturals, alteren el sistema mandibular i viceversa. Aquest problema afecta un tant per cent molt elevat de persones. Dels casos amb diagnòstic confirmat, s’ha observat que en el 75% d’ells, hi ha una alteració de la postura correcta de l’esquena. Aquest desequilibri afecta especialment la columna cervical.

En què consisteix el tractament?

Els dolors cervicals i de cap, en moltes ocasions, tenen origen en les disfuncions de la mandíbula i en la mala postura de l’esquena. Caldrà realitzar una anàlisi exhaustiva de la mobilitat i de les tensions mandibulars, així com de la postura corporal i les cadenes musculars. El fisioterapeuta tractarà el dolor articular i disminuirà les tensions dels músculs de la mandíbula, mitjançant exercicis específics i tècniques manuals. Posteriorment, mitjançant el reequilibri de les cadenes musculars en base al Mètode Mézières, millorarà la posició de cap i coll en relació a esquena i espatlles. La fisioteràpia global personalitzada, basada en el diagnòstic precís, permetrà a la persona integrar els canvis en el seu esquema corporal d’una manera progressiva, i mantenir-los en el temps.

Pide cita

13 + 13 =