Dorsàlgia

La major part dels dolors dorsals es relacionen amb la postura i amb les tensions musculars. Alteracions de la columna vertebral com escoliosi, hipercifosi, el dors pla; poden provocar dolor toràcic. Caldrà realitzar un diagnòstic diferencial.

 

 

Les postures inadequades són un factor desencadenant d’aquests dolors. Els desequilibris corporals s’expliquen biomecànicament per les cadenes musculars. La respiració i l’estrès tindran també molta influència en l’aparició i en la cronificació del dolor dorsal.

Síntomes

Los síntomas pueden ser muy variados dependiendo del origen, desde un dolor constante y difuso en la región dorsal hasta un dolor agudo localizado a un lado de las vértebras dorsales que puede irradiarse a lo largo de la costilla, incluso pudiendo dificultar la respiración o movimiento del tronco o cuello. En la gran mayoría de ocasiones el dolor transmitido por el nervio se relaciona con un espasmo muscular por la alteración mecánica de las articulaciones interapofisarias o costo-vertebrales.

Reserva cita o consulta el teu problema

9 + 14 =

Diagnóstic

El diagnòstic es basa principalment en l’anamnesi i l’exploració. La història clínica per conèixer (antecedents, estat psicològic, què li fa mal, per on es distribueix el dolor, existeix alguna postura que millori o empitjori la simptomatologia, etc.), seguida d’una exploració clínica amb palpació de la columna i de la seva musculatura, exploració de la mobilitat articular… Les proves radiològiques han de descartar patologies majors i complementar el diagnòstic.

Des del concepte Mézières de fisioteràpia global associem a aquest examen clínic una anàlisi global de la postura i el moviment, així com de l’estat de tensió de les cadenes musculars.

Tractament

La reeducación postural Mézières permite mejorar el movimiento de la columna vertebral. El paciente debe recuperar las sensaciones positivas de su postura, respiración libre y movilidad, que el dolor bloquea y perturba. Las técnicas de masaje terapéutico basadas en el diagnóstico preciso alivian los dolores musculares y de las fascias de la espalda. Los estiramientos de las cadenas musculares tensas liberan las restricciones del movimiento. El entrenamiento postural activo permitirá mantener los resultados a largo plazo. El éxito radica en buscar la causa primaria de la lesión y en conseguir mejora la conciencia corporal.

Dorsàlgia

Causes

La major part dels dolors dorsals es relacionen amb la postura i amb les tensions musculars. Alteracions de la columna vertebral com escoliosi, hipercifosi, el dors pla; poden provocar dolor toràcic. Caldrà realitzar un diagnòstic diferencial.

 

 

Les postures inadequades són un factor desencadenant d’aquests dolors. Els desequilibris corporals s’expliquen biomecànicament per les cadenes musculars. La respiració i l’estrès tindran també molta influència en l’aparició i en la cronificació del dolor dorsal.

Síntomas

Los síntomas pueden ser muy variados dependiendo del origen, desde un dolor constante y difuso en la región dorsal hasta un dolor agudo localizado a un lado de las vértebras dorsales que puede irradiarse a lo largo de la costilla, incluso pudiendo dificultar la respiración o movimiento del tronco o cuello. En la gran mayoría de ocasiones el dolor transmitido por el nervio se relaciona con un espasmo muscular por la alteración mecánica de las articulaciones interapofisarias o costo-vertebrales.

Diagnòstic

El diagnòstic es basa principalment en l’anamnesi i l’exploració. La història clínica per conèixer (antecedents, estat psicològic, què li fa mal, per on es distribueix el dolor, existeix alguna postura que millori o empitjori la simptomatologia, etc.), seguida d’una exploració clínica amb palpació de la columna i de la seva musculatura, exploració de la mobilitat articular… Les proves radiològiques han de descartar patologies majors i complementar el diagnòstic.

Des del concepte Mézières de fisioteràpia global associem a aquest examen clínic una anàlisi global de la postura i el moviment, així com de l’estat de tensió de les cadenes musculars.

Tractament

La reeducació postural Mézières permet millorar el moviment de la columna vertebral. El pacient ha de recuperar les sensacions positives de la seva postura, la respiració lliure i la mobilitat, que el dolor bloqueja i pertorba. Les tècniques de massatge terapèutic, basades en el diagnòstic precís, alleugen els dolors musculars i de les fàscies de l’esquena. Els estiraments de les cadenes musculars tenses alliberen les restriccions del moviment. L’entrenament postural actiu permetrà mantenir els resultats a llarg termini. L’èxit rau en buscar la causa primària de la lesió i en aconseguir millorar la consciència corporal.

Pide cita