Escoliosi

L’escoliosi una deformitat tridimensional de l’esquena. Es caracteritza per una desviació lateral de la columna associada a una rotació vertebral. És important diferenciar bé escoliosi veritable amb una actitud escoliótica on no hi ha rotació vertebral. En més del 85% dels casos no es coneix la causa (escoliosi idiopàtica). Entre un 15% -20% l’origen està en malalties neurològiques, genètiques, hormonals, alteracions del creixement vertebral entre d’altres.

Símptomes

Una escoliosi de pocs graus pot passar desapercebuda per ulls no experts, però quan la corba supera els 15º-20º d’angle Cobb, les deformitats poden ser més visibles. De vegades pot aparèixer dolor a les escoliosis de l’adolescent com en l’adult. Els fenòmens de compensació i les tensions musculars solen ser els motius principals d’aquests dolors articulars i miofascials.

Reserva cita o consulta el teu problema

6 + 1 =

Diagnòstic

Cal una anàlisi clínica per un professional qualificat acompanyat d’un estudi radiològic per determinar els angles i el tipus de corba. És molt important el diagnòstic precoç ja que serà determinant en l’evolució de l’escoliosi. Els pares haurien de ser els primers a diagnosticar-la. En posició de peu amb els peus junts, miri si apareix una espatlla més elevat, el cap una mica inclinat, 1 omòplat més voluminós, un maluc més elevada, en definitiva una asimetria en la postura de peu. Per verificar clínicament l’escoliosi s’utilitza el test de flexió anterior del tronc o test d’Adams.. Demani al seu fill que flexioni el tronc cap endavant com si volgués agafar un mocador de terra, però amb les dues mans i els genolls estirats. Fixeu-vos en la seva esquena, si s’observa que els dos costats són diferents, com uns bonys a l’esquena (gibosidades) us recomanem que acudeixi a un professional qualificat.

Tractament

La reeducació postural Mézières és una tècnica global de fisioteràpia molt vàlida per tractar les escoliosis de l’adolescent i de l’adult. En les escoliosis lleus i moderades, els resultats sobre la millora del dolor, cessament de la progressió de la corba i millora de la autopercepció corporal són molt bons en la majoria de casos. Els objectius són diversos: evitar la progressió de la corba (etapa pre-*puberal), millorar la flexibilitat muscular (reequilibri cadenes musculars), millorar la mobilitat articular i l’estètica postural. També es persegueix una millora del moviment i de l’activitat funcional i esportiva.

Escoliosi

Causes

L’escoliosi una deformitat tridimensional de l’esquena. Es caracteritza per una desviació lateral de la columna associada a una rotació vertebral. És important diferenciar bé escoliosi veritable amb una actitud escoliótica on no hi ha rotació vertebral. En més del 85% dels casos no es coneix la causa (escoliosi idiopàtica). Entre un 15% -20% l’origen està en malalties neurològiques, genètiques, hormonals, alteracions del creixement vertebral entre d’altres.

Símptomes

Una escoliosi de pocs graus pot passar desapercebuda per ulls no experts, però quan la corba supera els 15º-20º d’angle Cobb, les deformitats poden ser més visibles. De vegades pot aparèixer dolor a les escoliosis de l’adolescent com en l’adult. Els fenòmens de compensació i les tensions musculars solen ser els motius principals d’aquests dolors articulars i miofascials.

Diagnòstic

Cal una anàlisi clínica per un professional qualificat acompanyat d’un estudi radiològic per determinar els angles i el tipus de corba. És molt important el diagnòstic precoç ja que serà determinant en l’evolució de l’escoliosi. Els pares haurien de ser els primers a diagnosticar-la. En posició de peu amb els peus junts, miri si apareix una espatlla més elevat, el cap una mica inclinat, 1 omòplat més voluminós, un maluc més elevada, en definitiva una asimetria en la postura de peu. Per verificar clínicament l’escoliosi s’utilitza el test de flexió anterior del tronc o test d’Adams.. Demani al seu fill que flexioni el tronc cap endavant com si volgués agafar un mocador de terra, però amb les dues mans i els genolls estirats. Fixeu-vos en la seva esquena, si s’observa que els dos costats són diferents, com uns bonys a l’esquena (gibosidades) us recomanem que acudeixi a un professional qualificat.

Tractament

La reeducació postural Mézières és una tècnica global de fisioteràpia molt vàlida per tractar les escoliosis de l’adolescent i de l’adult. En les escoliosis lleus i moderades, els resultats sobre la millora del dolor, cessament de la progressió de la corba i millora de la autopercepció corporal són molt bons en la majoria de casos. Els objectius són diversos: evitar la progressió de la corba (etapa pre-*puberal), millorar la flexibilitat muscular (reequilibri cadenes musculars), millorar la mobilitat articular i l’estètica postural. També es persegueix una millora del moviment i de l’activitat funcional i esportiva.

Pide cita

2 + 6 =