Dolor cervical

No existeix una sola causa que expliqui el dolor cervical. En la gran majoria d’ocasions els factors que influeixensón diversos. La tensió acumulada per l’estrès personal i professional s’uneix als processos degeneratius propis de l’edat. Aquests processos afecten al disc vertebral i a les articulacions vertebrals. Els moviments i les postures mantingudes poden ser dolorosos. Es pot produir una sensibilització del nervi encarregat de transmetre les informacions sensorials quan existeix una contractura muscular o inflamació articular. Aquesta sensació dolorosa pot fer-se crònica si no realitzem una prevenció i tractament de fisioteràpia adequats. La bona postura del cap i de la columna cervical, depèn de molts factors. Els dèficits visuals o auditius, el bruxisme i les disfuncions mandibulars, influeixen en el dolor cervical. També la postura global i l’estabilitat de la pelvis i dels peus. Així, una hiperlordosi o una rectificació cervical, a causa d’un desequilibri de les cadenes musculars, poden ser l’origen del dolor cervical. Apareixen les contractures musculars, els desgastos i bloquejos articulars i, amb el temps, pot aparèixer una patologia cervical més severa: artrosi, protrusions, hèrnia discal, estenosi,…

Reserva cita o consulta el teu problema

6 + 4 =

Diagnòstic

L’estudi ha de basar-se en una correcta història clínica (què li fa mal, per on es distribueix el dolor, existeix alguna postura que millori o empitjori la simptomatologia, etc), seguida d’una exploració clínica amb palpació de la columna i la seva musculatura, exploració de la mobilitat articular i també una exploració neurològica (força, reflexos, sensibilitat). Associem a aquest examen clínic una anàlisi global, és a dir, les alteracions posturals i l’estat de les cadenes musculars. Sempre en segon lloc i mai substituint a l’exploració clínica, poden realitzar-se una sèrie de proves complementàries: radiografies, ressonància magnètica, TAC i altres proves per completar l’estudi.

Tractament

La reeducació postural Mézières tracta eficaçment el dolor i la disfunció cervical. L’enfocament global permet mantenir els resultats a llarg termini. La teràpia manual, l’exercici actiu, el reequilibri de les cadenes musculars, la reeducació propioceptiva, són algunes de les tècniques utilitzades. És important associar consells sobre ergonomia. S’ha d’estudiar el lloc de treball de cada persona per aconsellar sobre les postures i el mobiliari més adequat. Després de la millora del dolor també hem d’aprendre a moure’ns millor i a utilitzar d’una manera més eficaç el nostre cos.

Dolor cervical

Causes

No existeix una sola causa que expliqui el dolor cervical. En la gran majoria d’ocasions els factors que influeixensón diversos. La tensió acumulada per l’estrès personal i professional s’uneix als processos degeneratius propis de l’edat. Aquests processos afecten al disc vertebral i a les articulacions vertebrals. Els moviments i les postures mantingudes poden ser dolorosos. Es pot produir una sensibilització del nervi encarregat de transmetre les informacions sensorials quan existeix una contractura muscular o inflamació articular. Aquesta sensació dolorosa pot fer-se crònica si no realitzem una prevenció i tractament de fisioteràpia adequats.   La bona postura del cap i de la columna cervical, depèn de molts factors. Els dèficits visuals o auditius, el bruxisme i les disfuncions mandibulars, influeixen en el dolor cervical. També la postura global i l’estabilitat de la pelvis i dels peus. Així, una hiperlordosi o una rectificació cervical, a causa d’un desequilibri de les cadenes musculars, poden ser l’origen del dolor cervical. Apareixen les contractures musculars, els desgastos i bloquejos articulars i, amb el temps, pot aparèixer una patologia cervical més severa: artrosi, protrusions, hèrnia discal, estenosi,…

Diagnòstic

L’estudi ha de basar-se en una correcta història clínica (què li fa mal, per on es distribueix el dolor, existeix alguna postura que millori o empitjori la simptomatologia, etc), seguida d’una exploració clínica amb palpació de la columna i la seva musculatura, exploració de la mobilitat articular i també una exploració neurològica (força, reflexos, sensibilitat). Associem a aquest examen clínic una anàlisi global, és a dir, les alteracions posturals i l’estat de les cadenes musculars. Sempre en segon lloc i mai substituint a l’exploració clínica, poden realitzar-se una sèrie de proves complementàries: radiografies, ressonància magnètica, TAC i altres proves per completar l’estudi.

Tractament

La reeducació postural Mézières tracta eficaçment el dolor i la disfunció cervical. L’enfocament global permet mantenir els resultats a llarg termini. La teràpia manual, l’exercici actiu, el reequilibri de les cadenes musculars, la reeducació propioceptiva, són algunes de les tècniques utilitzades. És important associar consells sobre ergonomia. S’ha d’estudiar el lloc de treball de cada persona per aconsellar sobre les postures i el mobiliari més adequat. Després de la millora del dolor també hem d’aprendre a moure’ns millor i a utilitzar d’una manera més eficaç el nostre cos.

Pide cita

6 + 12 =