Hèrnia discal

L’hèrnia discal es produeix per la sortida cap a l’exterior de part del contingut del disc intervertebral, que pot pressionar sobre la medul·la espinal o sobre l’arrel nerviosa. Les zones més freqüents d’hèrnia són a la columna cervical (arrel C7) i sobretot a nivell lumbar (arrel L5, S1). Quan la compressió és de l’arrel L4, L5 o S1 afectarà al nervi ciàtic.

 

No estan clars els mecanismes que provoquen aquest procés degeneratiu, però si que coneixem alguns factors de risc que ho faciliten: l’estrès en alterar la percepció del dolor i el to muscular; els moviments repetitius de l’esquena com les torsions o rotacions; esforços en postures inadequades, postures mantingudes durant moltes hores, i alteracions de la postura relacionades amb el desequilibri de les cadenes musculars.

Símptomes

Els símptomes poden ser molt variats depenent de la zona afectada. Una hèrnia discal lumbar no té per què manifestar dolor en aquesta zona, en ocasions el pacient sent més dolor per irradiació al gluti, darrere de la cama, al bessó o al peu. Aquest dolor pot ser constant i difús, o en fase aguda ser un dolor punyent, com un “corrent elèctric” que recorre tota l’extremitat. Segons l’arrel nerviosa lesionada, la localització dels símptomes varia, però en general la sensació de formigueig, la pèrdua de força, la dificultat de moure’s amb soltesa, solen ser símptomes molt comuns. És freqüent que la persona adopti postures antiàlgiques, d’aquesta manera el cos canvia la seva posició per sentir menys dolor. Si aquestes postures es mantenen en el temps és probable que quedin fixades i provoquin dolor en altres zones del cos.

Reserva cita o consulta el teu problema

8 + 2 =

Diagnòstic

Amb la història clínica i una exploració precisa es pot arribar a tenir una sospita bastant fiable d’una hèrnia discal però només es pot confirmar mitjançant un TAC o amb una ressonància magnètica.

El fisioterapeuta a més de conèixer el diagnòstic mèdic exacte, ha de realitzar una exploració clínica amb palpació de la columna, músculs i lligaments; exploració de la mobilitat, i del sistema nerviós. L’anàlisi global permetrà conèixer les alteracions posturals i l’estat de les cadenes musculars, que puguin relacionar-se amb les causes de fons del desequilibri biomecànic.

Tractament

La reeducació postural Mézières tracta eficaçment la majoria d’hèrnies discals. Si volem mantenir els resultats a llarg termini, l’enfocament haurà de ser global. Buscarem els factors de risc que presenta cada persona, amb l’objectiu de minimitzar els seus efectes negatius.

El 80% dels pacients amb dolor per hèrnia discal responen bé al tractament mèdic analgèsic i antiinflamatori, unit al tractament de fisioteràpia especialitzat, que ha d’incloure sempre la reeducació de la postura i el moviment. La cirurgia, excepte en casos d’hèrnies molt grans, dolor insuportable continuat o risc de lesió nerviosa, ha de ser considerat com a últim recurs.

Hèrnia discal

Causes

L’hèrnia discal es produeix per la sortida cap a l’exterior de part del contingut del disc intervertebral, que pot pressionar sobre la medul·la espinal o sobre l’arrel nerviosa. Les zones més freqüents d’hèrnia són a la columna cervical (arrel C7) i sobretot a nivell lumbar (arrel L5, S1). Quan la compressió és de l’arrel L4, L5 o S1 afectarà al nervi ciàtic.

 

No estan clars els mecanismes que provoquen aquest procés degeneratiu, però si que coneixem alguns factors de risc que ho faciliten: l’estrès en alterar la percepció del dolor i el to muscular; els moviments repetitius de l’esquena com les torsions o rotacions; esforços en postures inadequades, postures mantingudes durant moltes hores, i alteracions de la postura relacionades amb el desequilibri de les cadenes musculars.

Síntomes

Els símptomes poden ser molt variats depenent de la zona afectada. Una hèrnia discal lumbar no té per què manifestar dolor en aquesta zona, en ocasions el pacient sent més dolor per irradiació al gluti, darrere de la cama, al bessó o al peu. Aquest dolor pot ser constant i difús, o en fase aguda ser un dolor punyent, com un “corrent elèctric” que recorre tota l’extremitat. Segons l’arrel nerviosa lesionada, la localització dels símptomes varia, però en general la sensació de formigueig, la pèrdua de força, la dificultat de moure’s amb soltesa, solen ser símptomes molt comuns. És freqüent que la persona adopti postures antiàlgiques, d’aquesta manera el cos canvia la seva posició per sentir menys dolor. Si aquestes postures es mantenen en el temps és probable que quedin fixades i provoquin dolor en altres zones del cos.

Diagnòstic

Amb la història clínica i una exploració precisa es pot arribar a tenir una sospita bastant fiable d’una hèrnia discal però només es pot confirmar mitjançant un TAC o amb una ressonància magnètica.

El fisioterapeuta a més de conèixer el diagnòstic mèdic exacte, ha de realitzar una exploració clínica amb palpació de la columna, músculs i lligaments; exploració de la mobilitat, i del sistema nerviós. L’anàlisi global permetrà conèixer les alteracions posturals i l’estat de les cadenes musculars, que puguin relacionar-se amb les causes de fons del desequilibri biomecànic.

Tractament

La reeducació postural Mézières tracta eficaçment la majoria d’hèrnies discals. Si volem mantenir els resultats a llarg termini, l’enfocament haurà de ser global. Buscarem els factors de risc que presenta cada persona, amb l’objectiu de minimitzar els seus efectes negatius.

El 80% dels pacients amb dolor per hèrnia discal responen bé al tractament mèdic analgèsic i antiinflamatori, unit al tractament de fisioteràpia especialitzat, que ha d’incloure sempre la reeducació de la postura i el moviment. La cirurgia, excepte en casos d’hèrnies molt grans, dolor insuportable continuat o risc de lesió nerviosa, ha de ser considerat com a últim recurs.

Pide cita

15 + 3 =